Transfoob geweld en discriminatie van transgenders

 

Infobrochure voor politiediensten en meldpunten


Sommige volwassenen worstelen met hun genderidentiteit. Zij krijgen het vaak niet makkelijk in onze samenleving. Bijna 80% van hen wordt geconfronteerd met geweld of andere negatieve reacties.
De reikwijdte van transfoob geweld en discriminatie wordt nog steeds onderschat. Deze brochure wil politie en meldpunten leren om correct te reageren. Geweld en discriminatie zijn onaanvaardbaar. De politie moet hiertegen optreden en zelf het goede voorbeeld geven.