Als asters bloeien - Elisa B

Elisa werd in 1949 als jongen geboren en groeide op in een na-oorlogse zeer conservatieve omgeving, in een tijdperk dat naar de toekomst toe een enorme impact zou hebben op de westerse sociale denkpatronen; helaas toen zonder maatschappelijk draagvlak voor mensen met genderdysforie. Op haar éénenzestigste, na bijna een halve eeuw van geheime travestiebeleving, frustraties, emotionele- en relatiespanningen, angsten en immer sluimerende plannen om alles achter zich te laten, ontdekt zij via internet de ware toedracht van haar obsessie. Nooit voordien kon zij de werkelijke reden ervan achterhalen en dacht ze dat ze alleen stond met haar geheime fantasie. Op drie jaar tijd (2010 - 2013) walst ze door een periode van ""outing"", psychologische begeleiding met vallen en opstaan tot het verdict haar met een mokerslag treft: zij blijkt transgender. Met dit besef besluit ze uiteindelijk de rest van haar leven als vrouw door te brengen, voor haar is er geen keuzemogelijkheid meer. ""Als asters bloeien"" belicht haar verleden, outing en transitie en is grotendeels als een kroniek geschreven.

Aan de achterkant was alles in orde

Samuel Dali De Schepper

  • Persoonlijk verhaal van Samuel Dali De Schepper die geslachtsoperatie onderging
  • Oprecht en emotioneel geschreven, met veel gevoel voor humor
  • Boek maakt komaf met stereotiepe denken over gender en is leidraad voor wie in zelfde situatie zit en hun omgeving.


“Wat wil je later worden?” vroeg mijn tante, terwijl ze me nieuwsgierig aankeek.
“Later als ik groot zal zijn?” aarzelde ik, “dat weet ik nog niet.”
Maar ik wist het wel. Ik wou een jongen worden. Gewoon zijn hoe ik me voelde.

Samuel Dali De Schepper wordt geboren als meisje, maar voelt zich al sinds zijn prille jeugd gevangen in dat lichaam. Jarenlang worstelt hij met zichzelf tot hij op zijn veertigste een ingrijpende beslissing neemt. Na enkele geslachtsaanpassende ingrepen wordt hij ook uiterlijk een man.

In dit boek spreekt Samuel open en eerlijk over zijn gevoelswereld en belicht hij alle stappen in zijn transitie. Zijn verhaal, vlot geschreven en boordevol humor, is een echte eyeopener en laat je stilstaan bij het stereotype hokjesdenken over man en vrouw.

Voor de maatschappij zijn transgenders een kleine minderheid, waarover weinig geweten is. Toch zijn er steeds meer meldingen van mensen die ontevreden zijn met hun geboortegeslacht. Dit boek is een leidraad voor al wie zijn gender in vraag stelt, maar ook voor familie en vrienden van transgenders en hulpverleners kan het een bron van informatie en steun zijn.
 
Het boek schetst een eerlijk beeld van Samuels gevoelswereld, de sociale impact en de reactie van de buitenwereld. Het belicht ook de complete transitie, van eerste intakegesprek tot geslachtsaanpassende ingrepen. Dit alles resulteert in een veelzijdig boek, openhartig, aangrijpend en boordevol humor.