Transgenders en hun omgeving verenigd op T-Day

De T-Day in Antwerpen lokte een 100-tal geïnteresseerden. Er is duidelijk vraag bij transgenders en hun omgeving naar een plaats voor ontmoeting, ontdekking en dialoog. Er waren boekenvoorstellingen, workshops en een standjesmarkt.

Presentator Sven Pichal beet de spits af en introduceerde Erica De Winter en Fran Bambust die hun boeken kwamen voorstellen. Erica De Winter schreef een roman met een autobiografische noot over getrouwd zijn met een transman. Erica’s man was aanwezig in de zaal en luisterde rustig toe. Fran Bambust introduceerde haar nieuwe boek ‘Zeven dubbeltjes en een trein’. Ze wou naar eigen zeggen absoluut geen biografie maken, omdat ze die ervaring al had met haar werk als ghostwriter van de biografie van Wendy Van Wanten. Ze liet zich wel inspireren door haar eigen leven voor haar nieuwe jeugdroman. Daarbij maakte ze van haar directe omgeving de helden. In het boek gaat een jongen op zoek naar zijn broer die plots verdwenen is. Hij heeft een vreemde trein genomen, de trein als symbool van de vlucht en de belofte op een beter leven.

 

Workshop beeldvorming

In de namiddag waren er verscheidene workshops. We volgenden een zeer druk bijgewoonde workshop over beeldvorming van transgenders in de media. Daarin werden de eerste stappen genomen om een dialoog tussen transgenders en de media op gang te brengen door middel van een soort deontologische code. Het idee is om wantoestanden zoals het verkeerd benoemen van transgenders, het ongewenst publiceren van vroegere foto’s, het verheerlijken of duwen in een slachtofferrol van transgenders in berichtgeving en andere valkuilen te vermijden. Er werd feedback gevraagd vanuit het publiek op een aanzet die Fran Bambust gaf voor de tekst. Mediabegeleiding voor geïnterviewde personen, de correcte benoeming en het niet reduceren van transgenders tot hun transgenderisme vormden daarbij belangrijke elementen.

Eveneens in de namiddag volgden we de workshop Transgenderbeleid in Vlaanderen. Daarbij vroeg Cathy Heyman om samen met çavaria het te hebben over het beleid. Het was ook een uitgelezen moment om feedback te vragen op de transgenderwerking van çavaria. Deelnemers konden daarbij met post-its aangeven waaraan zij belang hechten. Die vragen werden daarna meegenomen naar het politiek debat. Daarbij was er semantisch woordengegoochel of die vragen harde eisen, dan wel aanbevelingen waren.

Transgenderbeleid en debat

Na de workshop was er het politiek debat. Geen debat tussen politici, maar een debat tussen politici en publiek. Jan Roegiers (sp.a) en Piet De Bruyn (N-VA) kwamen de resolutie die ze indienden over de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders toelichten.

De prioriteiten uit de workshop Transgenderbeleid werden hen voorgelegd: de terugbetaling van essentiële medische ingrepen bij transgenders door de ziekenfondsen, het duidelijk opnemen van transgenderisme in de eindtermen van het onderwijs en het schrappen van medische voorwaarden om op de identiteitspapieren van geslacht te kunnen veranderen. Bij die laatste vraag is vooral de verplichte sterilisatie een doorn in het oog. Jan en Piet zaten opvallend vaak op dezelfde lijn. Roegiers vroeg wel om hen in een verslag te herinneren aan zijn toezeggingen. Daarvoor wordt gezorgd.

Kaarsen ter herinnering

De T-Day werd afgerond met een receptie vlak na het debat. Op het De Coninckplein was er afsluitend een moment van stilte. Aanwezigen stonden met een kaarsje in de hand even stil bij the T-day of Remembrance, waarop de slachtoffers van transfoob geweld worden herdacht. Er was nog tijd om bij te praten en misschien wel om al vooruit te blikken naar een toekomstige T-Day…